ORAN žemėlapis bepiločių orlaivių valdytojams

DuomenysŽemėlapis sudarytas remiantis informacija iš: VĮ "Oro navigacija“, CAA, savivaldybių sprendimų ir LR Kariuomenės vado įsakymų. Duomenys naudojami "Free Use", transformaciniu (iš teksto į žemėlapį) pagrindu.

UAFoto ir ORAN komandos neprisiima atsakomybės už Jūsų skrydžio planus ir neduoda garantijų dėl žemėlapio tikslumo. Visada valdykite bepilotį orlaivį tiesiogiai atsižvelgdami į vietos vyriausybės, civilinės aviacijos administracijos (taisyklės) ir kitų teisinių autoritetų reikalavimus.

Padėkos

ORAN žemėlapio komanda dėkoja bendruomenės nariams, kurie prisidėjo prie šio projekto:

· Arnaldui Augučiui, už techninį konsultavimą;
· Adolfui Kuzborskiui, už profesionalų konsultavimą ir kokybės kontrolę.
· Tomui Bulachui už konsultavimą.
Su Lietuvos bepiločių orlaivių bendruomenei žemėlapį sudarė Kazimieras Mikelis

Prieš pradedant

• Spustelėkite ant žemėlapio elementų, kad gautumėte su jais susijusią informaciją

• Spustelėkite informacijai apie žemėlapio duomenis

• Žemėlapio sluoksniams, POI paieškai, galimybei naudoti mobiliojoje "Google Maps" programėlėje bei galimybei spausdinti spustelėkite

• Skrydžių metu nepamirškite laikytis CAA taisyklių

• ORAN nerenka, nesaugo ir nenaudoja Jūsų asmeninių duomenų.